Kosten

Dojo Contributie , Lidmaatschap TAKN/AN/TAE en Examentarieven:

Dojo contributie:
€ 70,00 per kwartaal
per les bezoekende deelnemer € 10,00

Takemusu Aikido Kyokai Nederland/Aikido Nederland/Traditional Aikido Europe (TAKN/AN/TAE) € 35,00

Kosten Kyu en Dan examens :
6e kyu tot 4e kyu examens kosten € 15,00
3e kyu tot 1e kyu examens kosten € 25,00

Voor Danexamens gelden de Aikikai Hombu Dojo tarieven,
neem hiervoor contact op met de instructeur.

Lidmaatschap geeft recht op deelname aan alle wekelijkse lessen in Hulst.

Lidmaatschap is niet direct verbonden aan deelname en er is daarom
geen restitutie op niet genoten lessen.

De contributie dient te worden voldaan via overschrijving
en wel begin eerste maand van het kwartaal.

De opzegtermijn voor het lidmaatschap is één maand