Aikido

Aikido is een Japanse krijgskunst die is ontwikkeld door O Sensei Morihei Ueshiba (1883-1969).

Aikido is ontwikkeld uit oude traditionele martiale krijgskunsten. In Aikido wordt de kracht van de tegenstander opgenomen/gebruikt als basis voor de verdediging,met als doel de aanval te neutraliseren. Aikido kent zowel technieken op aanvallen met de lege hand als aanvallen met wapens.

AI = Harmonie
KI = Energie, Levenskracht
DO = De Weg, De manier waarop

Takemusu Aikido

De stijl van Aikido, welke in onze school wordt onderwezen staat bekend als Takemusu Aikido en is een traditionele vorm van Aikido die van O Sensei aan de wijlen Morihiro Saito Sensei (1928 -2002) werd doorgegeven. Hij was meer dan 23 jaar een persoonlijke leerling van O Sensei en nam zijn dojo in Iwama, Japan, na zijn dood over. Saito Sensei beschouwde het als zijn plicht om de originele technieken van O Sensei in een zo zuiver mogelijke vorm te behouden en door te geven.

Takemusu Aikido onderscheidt zich van andere scholen en stijlen van Aikido door drie kenmerken:

1. Nadruk op het oefenen van de grondbeginselen en een duidelijk onderscheid tussen basis en geavanceerdere niveaus van praktijk en techniek;
2. De integratie van het oefenen met de lege hand en met wapens (houten zwaard, stok en mes);
3. Aikido als krijgskunst (Budo).