Wat is Aikido

Aikido is een Japanse krijgskunst die is ontwikkeld door O Sensei Morihei Ueshiba (1883-1969).

Aikido is ontwikkeld uit oude traditionele martiale krijgskunsten. In Aikido wordt de kracht van de tegenstander opgenomen/gebruikt als basis voor de verdediging,met als doel de aanval te neutraliseren. Aikido kent zowel technieken op aanvallen met de lege hand als aanvallen met wapens.

AI = Harmonie
KI = Energie, Levenskracht
DO = De Weg, De manier waarop

Takemusu Aikido

De stijl van Aikido, welke in onze school wordt onderwezen staat bekend als Takemusu Aikido en is een traditionele vorm van Aikido die van O Sensei aan de wijlen Morihiro Saito Sensei (1928 -2002) werd doorgegeven. Hij was meer dan 23 jaar een persoonlijke leerling van O Sensei en nam zijn dojo in Iwama, Japan, na zijn dood over. Saito Sensei beschouwde het als zijn plicht om de originele technieken van O Sensei in een zo zuiver mogelijke vorm te behouden en door te geven.

Takemusu Aikido onderscheidt zich van andere scholen en stijlen van Aikido door drie kenmerken:

1. Nadruk op het oefenen van de grondbeginselen en een duidelijk onderscheid tussen basis en geavanceerdere niveaus van praktijk en techniek;
2. De integratie van het oefenen met de lege hand en met wapens (houten zwaard, stok en mes);
3. Aikido als krijgskunst (Budo).

Voor wie is Aikido?

Aikido is in principe voor iedereen geschikt.
Wel is het aan te raden,als je geïnteresseerd bent,om een paar introductielessen te nemen.

Hier krijg je de gelegenheid om van de sfeer van het Aikido
en de trainingsomgeving te proeven.

Om een nog betere indruk te krijgen,
is het raadzaam om voor een langere periode de Aikido trainingen te volgen.

In Aikido wordt de aanvalskracht en snelheid gebruikt van de tegenstander,
ieder traint op zijn of haar eigen niveau,
dus maakt het niet uit of je nu jong of oud, zwak of sterk, groot of klein, vrouw of man bent.

Wel hanteren wij een minimum leeftijd van 15 jaar!

Media